ចាក់​សោ​គណនី Facebook ពីរ​ជាន់​ជាមួយ​កម្មវិធី Authy 2FA

តើ​ត្រូវ​ការពារ​ដូចម្ដេច​វិញ​ទៅ ក្រៅ​ពី​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ហើយ? និយាយ​សាមញ្ញ គឺ​ត្រូវ​ចាក់​សោ​មួយ​ជាន់​ទៀត​លើ​លេខ​សម្ងាត់​របស់​លោក​អ្នក។

7447
រូប​ទី​១៖ របៀប​ចាក់​សោ facebook ថែម​មួយ​ជាន់​ទៀត។
រូប​ទី​១៖ របៀប​ចាក់​សោ facebook ថែម​មួយ​ជាន់​ទៀត។

មួយ​រយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ​មាន​លេច​ឮ​ដំណឹង​ជាច្រើន​អំពី​ការ​លួច​ចូល​មើល ឬ​លួច​យក​គណនី​ហ្វេសប៊ុក (facebook) ឬ​ផេក (facebook page) របស់​បុគ្គល​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន ក៏ដូចជា​អ្នក​នយោបាយ​ផង​ដែរ។

Loading...

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ក្រុម hacker អាច​លួច​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ពួក​គេ​បាន? នោះ​អាច​មក​ពី​អ្នក​ទាំងនោះ​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ការពារ​គណនី​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​រឹងម៉ាំ​ក៏​អាច​ថា​បាន ដូចជា​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ស្រួល​ចាំ លេខ​សម្ងាត់​ខ្លី​ពេក លេខ​សម្ងាត់​មិន​បាន​លាយ​នឹង​សញ្ញា​ពិសេស និង​លេខ​សម្ងាត់​ដែល​ដាក់​លេខ​ទូរស័ព្ទ ឬ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ជាដើម។ ដូច្នេះ​បើ​សិន​ជា​គេ​អាច​ស្មាន​ដឹង​ពី​លេខ​សម្ងាត់​នោះ​ហើយ នោះ​គេ​នឹង​អាច​ចូល​ប្រើប្រាស់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​របស់​អ្នក​បាន​ដោយ​ស្រួល។

បើ​អ៊ីចឹង តើ​ត្រូវ​ការពារ​ដូចម្ដេច​វិញ​ទៅ ក្រៅ​ពី​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ហើយ? និយាយ​សាមញ្ញ គឺ​ត្រូវ​ចាក់​សោ​មួយ​ជាន់​ទៀត​លើ​លេខ​សម្ងាត់​របស់​លោក​អ្នក។ សំណួរ​សួរ​ថា តើ​ចាក់​សោ​របៀប​ម៉េច​ទៅ? ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​នេះ យើង​នឹង​លើក​យក​កម្មវិធី Authy two-factor authentication មក​ប្រើ​ដើម្បី​ចាក់​សោ​ថែម​មួយ​ជាន់​ទៀត ការពារ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោក​អ្នក​ពី​ការ​លួច​ចូល។

ដំបូង លោក​អ្នក​ត្រូវ​ដំឡើង និង​បង្កើត​គណនី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Authy ជា​មុន​សិន ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នក​មាន​គណនី​ជាមួយ Authy រួច​ហើយ សូម​អនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម។

ជំហាន​ទី​មួយ៖ លោក​អ្នក​ត្រូវ Log in ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក រួច​ហើយ​ចុច​សញ្ញា​ព្រួញ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​ដៃ​នៃ​ផ្នែក​ខាង​លើ រួច​ចុច​យក​ពាក្យ Setting (មើល​រូបភាព​ទី​២ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​២ ជំហាន​ទី​១ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​២ ជំហាន​ទី​១ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ពីរ៖ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ​ពាក្យ Security and Login (មើល​រូបភាព​ទី​៣ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៣ ជំហាន​ទី​២ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៣ ជំហាន​ទី​២ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​បី៖ ស្វែងរក​ពាក្យ Set up two-factor authentication រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ Edit (មើល​រូបភាព​ទី​៤ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៤ ជំហាន​ទី​៣ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៤ ជំហាន​ទី​៣ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​បួន៖ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ Two-factor authentication is off មាន​ន័យ​ថា​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​កំណត់​វា​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ដូច្នេះ សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ Set up (មើល​រូបភាព​ទី​៥ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៥ ជំហាន​ទី​៤ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៥ ជំហាន​ទី​៤ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ប្រាំ៖ ផ្ទាំង​ថ្មី​មួយ​ដែល​សួរ​អ្នក​ឲ្យ​ដំណើរការ two-factor authentication ផុស​ចេញ​មក។ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​ពាក្យ Enable ជា​ការ​ស្រេច (មើលរូបភាព​ទី​៦ ខាង​ក្រោម)។

រូប​ទី​៦ ជំហាន​ទី៥ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៦ ជំហាន​ទី៥ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ប្រាំ​មួយ៖ លោក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ Code generator – Disable សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ third party app (មើល​រូបភាព​​ទី​៧ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៧ ជំហាន​ទី៦ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៧ ជំហាន​ទី៦ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ប្រាំ​ពីរ៖ ហ្វេសប៊ុក​នឹង​ផុស​ចេញ​ផ្ទាំង​ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក។ លេខ​កូដ​សម្ងាត់​នេះ ជា​លេខ​កូដ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​ចូល​ប្រើប្រាស់​ហ្វេសប៊ុក។ ពេល​បញ្ចូល​រួច ចុច​ពាក្យ Submit ជា​ការ​ស្រេច (មើល​រូបភាព​ទី​៨ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៨ ជំហាន​ទី៧ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៨ ជំហាន​ទី៧ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ប្រាំ​បី៖ បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​លេខ​កូដ​សម្ងាត់ និង​ចុច Submit រួច ផ្ទាំង​ថ្មី​មួយ​ទៀត​នឹង​ផុស​ចេញ​ឡើង។ ផ្ទាំង​មាន QR code មាន Secret key និង Security code (មើល​រូបភាព​ទី៩ ខាង​ក្រោម)។ ងាយស្រួល​បំផុត លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ QR code ដើម្បី scan ជាមួយ​កម្មវិធី Authy

រូប​ទី​៩ ជំហាន​ទី៨ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​៩ ជំហាន​ទី៨ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ប្រាំ​បួន៖ ដំណើរការ​កម្មវីធី Authy នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ smartphone របស់​លោក​អ្នក រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ Add account បន្ទាប់​មក​ទៀត​ចុច​លើ​ពាក្យ Scan QR code ពី​ជំហាន​ទី​ប្រាំ​បី​ខាង​លើ (លោក​អ្នក​ត្រូវ​ដំណើរការ​ហ្វេសប៊ុក​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ) (មើល​រូបភាព​ទី​១០ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​១០ ជំហាន​ទី៩ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​១០ ជំហាន​ទី៩ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ដប់៖ បន្ទាប់​ពី Scan QR code ផ្ទាំង​មួយ​ទៀត​នឹង​ផុស​ឡើង រួច​ចុច​ពាក្យ Done (មើល​រូបភាព​ទី​១១ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​១១ ជំហាន​ទី១០ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​១១ ជំហាន​ទី១០ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ដប់​មួយ៖ កម្មវិធី Authy នឹង​ផលិត​លេខ​កូដ ៦​ខ្ទង់​សម្រាប់​ឲ្យ​លោក​អ្នក​យក​ទៅ​ដាក់​នៅ​ប្រអប់ Security code នៅ​ជាមួយ​ផ្ទាំង Scan QR code លើ​ហ្វេសប៊ុក រួច​ចុច Confirm (មើល​រូបភាព​ទី​១២ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​១២ ជំហាន​ទី១១ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​១២ ជំហាន​ទី១១ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

ជំហាន​ទី​ដប់​ពីរ៖ ឆែក​មើល​ថា​តើ​លោក​អ្នក​បាន​កំណត់ two-factor authentication ជោគជ័យ​ឬ​នៅ។ សូម​ឆែក​មើល​ពាក្យ two-factor authentication is on ហើយ​ពាក្យ​នៅ​ជួរ​ជាមួយ​គ្នា​បាន​ប្ដូរ​ទៅ​ជា Turn off និង​ឆែក​មើល​ត្រង់​ពាក្យ Code generator – Disable (មើល​រូបភាព​ទី​១៣ ខាង​ក្រោម)។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​លោក​អ្នក​បាន​កំណត់​វា​ដោយ​ជោគជ័យ។

រូប​ទី​១៣ ជំហាន​ទី១២ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។
រូប​ទី​១៣ ជំហាន​ទី១២ ពី​ការ​កំណត់ two-factor authentication លើ​ហ្វេសប៊ុក។

 

សូម​លោក​អ្នក​មាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​លើ​អនឡាយ​ជាមួយ​កម្មវិធី Authy two-factor authentication

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញាត៕

Comments

Loading...