វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​និង​កុំព្យូទ័រ

វចនានុក្រម​នេះ​ដំណើរការ​ទាំង​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អែនឌ្រោយ (Android) ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អាយ.អូ.អេស (iOS) និង​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

3375
រូប​ទី​១ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។

វចនានុក្រម​ខ្មែរខ្មែរ​អេឡិចត្រូនិក​ដំបូង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ចេញ​ពី​វចនានុក្រម​ដើម​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ​ពោធិញាណ ជួន ណាត បោះពុម្ព​លើក​ទី​៥ ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៦៧។

Loading...

វចនានុក្រម​នេះ​ដំណើរការ​ទាំង​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អែនឌ្រោយ (Android) ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អាយ.អូ.អេស (iOS) និង​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

វចនានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក​នេះ​មាន​ពាក្យ​សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ១៨៩៤៧​ពាក្យ និង​ដំណើរការ​ស្វែងរក​ពាក្យ​មាន​ល្បឿន​លឿន​រហូត​ដល់ ២​ម៉ឺន​ពាក្យ​ក្នុង​មួយ​វិនាទី។ លើស​ពី​នេះ វចនានុក្រម​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​រក្សា​ទុក​ពាក្យ​ដែល​ចូល​ចិត្ត ឬ​ត្រូវ​ការ​ញឹកញាប់​នៅ​កន្លែង​មួយ​ដែល​ងាយស្រួល​រក និង​រក្សា​ពាក្យ​អ្នក​ធ្លាប់​ស្វែងរក​ទៀត​ផង។

រូប​ទី​៣ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត ផ្នែក​ពាក្យ​ចងចាំ និង​ពាក្យ​ធ្លាប់​ស្វែងរក។
រូប​ទី​៣ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត ផ្នែក​ពាក្យ​ចងចាំ និង​ពាក្យ​ធ្លាប់​ស្វែងរក។

វចនានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​មួយ​ក្រុម​នៅ​ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ ក្រោម​ការ​ផ្ដួចផ្ដើម​រៀបចំ​ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន និង​ចូលរួម​គាំទ្រ​ដោយ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា។

គោល​បំណង​ចម្បង​នៃ​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​រៀបចំ​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត ក្នុង​ទម្រង់​អេឡិចត្រូនិក​តាម​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​នេះ គឺ​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​វេទិកា​ដែល​អាច​ជួយ​អភិរក្ស រតន​វត្ថុ​វប្បធម៌​ជាតិផង និង​ជួយ​ពង្រីក​ការ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ កាន់​តែ​ត្រឹមត្រូវ និង​កាន់​តែ​ងាយស្រួល។

រូប​ទី​២ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​២ កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។

របៀប​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ និង​តំណ​ភ្ជាប់​ដើម្បី​ទាញ​យក​កម្មវិធី៖

រូប​ទី​៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១២ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១២ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។
រូប​ទី​១៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​របស់​សម្ដេច​សង្ឃ ជួន ណាត។

 

ដំឡើង​វចនានុក្រម​ខ្មែរ

  • ទាញ​យក​សម្រាប់​ដំឡើង​លើ​កុំព្យូទ័រ (ទាញ​យក/Download)
  • ទាញ​យក​សម្រាប់​ដំឡើង​លើ​ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន (Smart Phone) ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អែនឌ្រោយ (Android) (ទាញ​យក/Download)
  • ទាញ​យក​សម្រាប់​ដំឡើង​លើ​ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន (Smart Phone) ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អាយ.អូ.អេស (iOS) (ទាញ​យក/Download)

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញាត៕

Comments

Loading...