កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា

មិន​មែន​គ្រប់​គ្នា​សុទ្ធតែ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​សិក្សា​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​នោះ​ទេ គឺ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ក៏​មិន​ប្រាកដ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​នឹង​បន្ត​មុខ​ជំនាញ​អ្វី​ឲ្យ​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ឡើយ​ដែរ ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា រៀន​តាម​គ្នា។

3736
រូបភាព​ទី​១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។

បន្ទាប់​ពី​ប្រឡង​ជាប់​បាក់ឌុប ឬ​ហៅ​ថា​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ ប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្ស​មួយ​ចំនួន​មាន​គម្រោង​រួច​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​របស់​ខ្លួន​រយៈពេល ៤​ឆ្នាំ​ទៀត​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ទៅ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត ឬ​ជំនាញ​ដែល​ខ្លួន​ពេញ​ចិត្ត។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

មិន​មែន​គ្រប់​គ្នា​សុទ្ធតែ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​សិក្សា​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​នោះ​ទេ គឺ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ក៏​មិន​ប្រាកដ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​នឹង​បន្ត​មុខ​ជំនាញ​អ្វី​ឲ្យ​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ឡើយ​ដែរ ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា រៀន​តាម​គ្នា។

ដោយ​មើល​ឃើញ​ពី​បញ្ហា​នេះ Tech Khmer សូម​លើក​យក​កម្មវិធី​ណែនាំ (Majors Recommender App) ឬ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដល់​ប្អូនៗ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើសរើស​មុខ​ជំនាញ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ទៅ​តាម​ភាព​ខ្លាំង​រៀងៗ​ខ្លួន។

កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​និស្សិត​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ ជំនាញ​វិស្វកម្ម​កុំព្យូទ័រ គឺ​លោក សៅ ជ័យសិទ្ធិ (Sao Cheyseth) ហើយ​ក្នុង​កំណែ​ដំបូង​របស់​កម្មវិធី​នេះ គឺ​ដំណើរការ​តែ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​អែនឌ្រោយ (Android) តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

រូបភាព​ទី​២ ទាញ​យក​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​២ ទាញ​យក​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។

លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា រួម​មាន៖

  • មាន​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​អាហារូបករណ៍​នៅ​តាម​សាកលវិទ្យាល័យ​ក្នុង​ស្រុក និង​នៅ​បរទេស
  • មាន​បញ្ជី​សាកលវិទ្យាល័យ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ស្រុក ដែល​ប្អូនៗ​អាច​ចូល​ទៅ​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ (website) ក៏ដូចជា​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក (facebook) របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ទាំងនោះ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​ផង​ដែរ។
  • មុខ​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​រយៈពេល ចំណេះដឹង​ទទួល​បាន​ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា និង​បង្ហាញ​ពី​អង្គភាព ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ប្អូនៗ​អាច​បំពេញ​ការងារ​បាន។
  • និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​នេះ គឺ​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ឲ្យ​ប្អូនៗ​រៀន​មុខ​ជំនាញ​ទៅ​តាម​មុខ​វិជ្ជា​ដែល​ប្អូនៗ​ពូកែ​នៅ​ថ្នាក់​ទី​១២។

ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់ សូម​ទាញ​យក​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍ (Majors Recommender App) ដែល​ដំណើរការ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ Android និង​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម៖

រូបភាព​ទី​៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។

 

រូបភាព​ទី​៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី​៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១២ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១២ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៣ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៤ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៥ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៦ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៧ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៨ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី១៩ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី២០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី២០ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី២១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។
រូបភាព​ទី២១ របៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​អ្នក​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ (Majors Recommender App)។

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញាត៕

 

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។