ផ្កាយ​រណប​វៀតណាម MicroDragon ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ដោយ​ជោគជ័យ (វីដេអូ)

ផ្កាយ​រណប MicroDragon ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​រុករក​អវកាស​ជប៉ុន (Japan Aerospace Exploration Agencey, JAXA) ជាមួយ​នឹង​ផ្កាយ​រណប​របស់​ជប៉ុន ចំនួន ៦ ផ្សេង​ទៀត ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​រ៉ុកកែត Epsilon-4។

3046
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA

ផ្កាយ​រណប​ឈ្មោះ MicroDragon ដែល​ផលិត​ដោយ​វិស្វករ​វៀតណាម ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ទៅ​កាន់​អវកាស​ដោយ​ជោគជ័យ​នៅ​ម៉ោង ៩:៥០​នាទី​ព្រឹក (ម៉ោង​ប្រទេស​ជប៉ុន) ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ បន្ទាប់​ពី​ពន្យារ​ពេល​បាញ់​បង្ហោះ​មួយ​ថ្ងៃ។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

MicroDragon ដែល​ជា​ផ្កាយ​រណប​ផលិត​ដោយ​វិស្វករ​វៀតណាម ចំនួន ៣៦​នាក់​ដែល​ធ្លាប់​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ល្បីៗ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​រុករក​អវកាស​ជប៉ុន (Japan Aerospace Exploration Agencey, JAXA) ជាមួយ​នឹង​ផ្កាយ​រណប​របស់​ជប៉ុន ចំនួន ៦ ផ្សេង​ទៀត ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​រ៉ុកកែត Epsilon-4

ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប​នេះ គឺ​ធ្វើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អវកាស​យូជីណូរ៉ា (Uchinoura Space Center) ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់ kagoshima Prefecture ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ១​ពាន់​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ទីក្រុង​តូក្យូ (Tokyo)

ទស្សនា​រូបភាព និង​វីដេអូ​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA

អត្ថបទ​ទាក់ទង៖


ផ្កាយ​រណប​វៀតណាម MicroDragon ត្រូវ​ពន្យារ​ពេល​បាញ់​បង្ហោះ​១​ថ្ងៃ

ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA
ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បាញ់​បង្ហោះ​ផ្កាយ​រណប MicroDragon កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩។ Photo:VNA

ទស្សនា​វីដេអូ៖

សូម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ដឹង​ផង។ សូម​អរគុណ..!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។