រតនាគារ​ជាតិ​ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ជំនាញ IT ៣​នាក់

មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ទាំង ៣​នាក់ នឹង​ត្រូវ​បែងចែក​ជា​បី​មុខ​តំណែង គឺ Network/Server Administrator, Web and Android Developer (Programmer), និង​មុខ​តំណែង IT Support។

3498
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន (IT) ចំនួន ៣​នាក់។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ឲ្យ​ដឹង​ថា មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ទាំង ៣​នាក់ នឹង​ត្រូវ​បែងចែក​ជា​បី​មុខ​តំណែង គឺ Network/Server Administrator, Web and Android Developer (Programmer), និង​មុខ​តំណែង IT Support

បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​មុខ​តំណែង​ទាំង​បី​នេះ សូម​រៀបចំ​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប Cover Letter ព្រឹត្តិបត្រ​ពិន្ទុ សញ្ញាបត្រ Letter of Recommendation ជាដើម នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ជា​ប្រភេទ PDF តែ​មួយ រួច​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​គណនី Telegram ដែល​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ 012 71 79 77

ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖

សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​បន្ថែម​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។
អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគារ​ជាតិ ជ្រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា។

សូម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​លោក​អ្នក​បាន​ដឹង​ផង។ សូម​អរគុណ!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។