សិក្ខាសាលា ICT4Ag នឹង​ត្រូវ​រៀបចំ​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​កុម្ភៈ

កាវ៉ាក់ (CAVAC) នឹង​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​នេះ​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ នា​សកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ (ZAMAN University) រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨:០០​ព្រឹក – ១២:០០​ថ្ងៃ​ត្រង់។

2186
និស្សិត​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ Photo/CAVAC

ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱកាស​ជូន​យុវជន និង​និស្សិត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែល​ខកខាន​មិន​បាន​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា ICT4Ag លើក​មុនៗ​នោះ កាវ៉ាក់ (CAVAC) នឹង​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​នេះ​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ នា​សកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ (ZAMAN University) រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨:០០​ព្រឹក – ១២:០០​ថ្ងៃ​ត្រង់។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

សិស្ស​និស្សិត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​នេះ ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​មុន​តាម​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម ព្រោះ​កន្លែង​មាន​កំណត់ ហើយ​ចំពោះ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​គឺ​មិន​គិត​ថ្លៃ​នោះ​ទេ។

សិក្ខាសាលា ICT4Ag គឺ​ជា​សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ការ​ស្វែងយល់​អំពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម។ សិក្ខាសាលា ICT4Ag នេះ​មាន​គោល​បំណង​ពិភាក្សា ធ្វើ​បទបង្ហាញ​អំពី​បញ្ហា​នានា​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម និង​បំផុស​គំនិត​អាជីវកម្ម​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម ព្រម​ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ប្រកួត​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​នៃ​ប្រភេទ​ដំណាំ ឬ​ក៏​ប្រធានបទ​កសិកម្ម​ណា​មួយ​ក៏​បាន។ ក្រុម​ការងារ​របស់ កាវ៉ាក់ (CAVAC) នឹង​ណែនាំ និង​បង្ហាត់​បង្ហាញ​អំពី​ឧបករណ៍​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​គំនិត​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម។

ក្រុម​និស្សិត​ពិភាក្សា​ពី​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ)។ Photo/CAVAC
ក្រុម​និស្សិត​ពិភាក្សា​ពី​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ)។ Photo/CAVAC

តើ​អ្នក​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា ICT4Ag ត្រូវ​មាន​ជំនាញ​ខាង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដែរ​ឬ​អត់?

អ្នក​ចូលរួម​មិន​ចាំបាច់​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា​ឡើយ ប៉ុន្តែ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​លទ្ធភាព​គិត​ស្វែងរក​វិធី​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម។

ក្រុម​និស្សិត​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ Photo/CAVAC
ក្រុម​និស្សិត​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ Photo/CAVAC

ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចូលរួម​ប្រកួត

កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចូលរួម​ប្រកួត​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន គឺ​នៅ​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨។ ចំពោះ​ក្រុម​ដែល​ឈ្នះ​ចំនួន ៥​ក្រុម នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ជា​ជំនួយ​បច្ចេកទេស ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​គំនិត​រហូត​ដល់ ៥០០០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ក្រុមៗ ទទួល​បាន​គ្រូ​បង្វឹក​ដើម្បី​បកប្រែ​គំនិត​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ផលិតផល ឬ​សេវាកម្ម​ពិតប្រាកដ និង​ឱកាស​ការងារ​ជាមួយ​គណៈកម្មការ​មេ​ប្រយោគ​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដំណើរការ​ស្រាប់ ឬ​ក៏​លក់​គំនិត​ផលិតផល ឬ​សេវាកម្ម​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងនោះ។

កាវ៉ាក់ (CAVAC) បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​នេះ​ចំនួន ៤​លើក​រួច​មក​ហើយ៖

  • លើក​ទី​មួយ​ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ នា​សកលវិទ្យាល័យ​បាត់ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង
  • លើក​ទី​ពីរ ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នា​សាលា​កសិកម្ម​កំពង់ចាម ខេត្ត​កំពង់ចាម
  • លើក​ទី​បី គឺ​ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) រាជធានី​ភ្នំពេញ
  • និង​លើក​ទី​បួន គឺ​ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​សកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្ត​ព្រៃវែង។

តើ​កាវ៉ាក់​ជា​នរណា?

គម្រោង​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា កាវ៉ាក់ (CAVAC) គ្រប់គ្រង​ដោយ Cardno Emerging Market ដែល​ជា​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​ដំបូង​គេ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី (Australian Government)។ កាវ៉ាក់ មាន​គោល​បំណង​បង្កើន​ផលិតភាព និង​ប្រាក់​ចំណូល​សម្រាប់​កសិករ​ខ្នាត​តូច ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​កិន និង​ដំណាំ​ផ្សេងៗ​តាម​រយៈ​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​ទីផ្សារ និង​វិនិយោគ​លើ​ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក។

គណៈកម្មការ​ដឹកនាំ​គម្រោង​ថ្នាក់​ជាតិ រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​កាវ៉ាក់ ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​ការងារ​សកម្មភាព និង​អន្តរាគមន៍​ផ្សេងៗ​របស់​គម្រោង។
គណៈកម្មការ​ដឹកនាំ​គម្រោង​ថ្នាក់​ជាតិ រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​កាវ៉ាក់ ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​ការងារ​សកម្មភាព និង​អន្តរាគមន៍​ផ្សេងៗ​របស់​គម្រោង។

ព័ត៌មាន​ចុះ​ឈ្មោះ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ៖

សូម​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​លោក​អ្នក បើ​សិន​លោក​អ្នក​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ពួក​គេ។

ក្រុម​និស្សិត​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ Photo/CAVAC
ក្រុម​និស្សិត​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម (ICT4Ag) នា​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨។ Photo/CAVAC

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។