ក្រុមហ៊ុន Facebook បញ្ឈប់​គម្រោង AI បន្ទាប់​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​អាច​បង្កើត​ភាសា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

បច្ចេកវិទ្យា AI នោះ ​គឺ​មាន​សមត្ថភាព​អាច​បម្លែង​ពី​ភាសា​អង់គ្លេស​ទៅ​ជា​ភាសា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ និង​បំបែក​ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​លឿន។

2408

បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក (Facebook) ដែល​ជា​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​ធំ​ជាង​គេ បាន​បញ្ឈប់​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​បច្ចេកវិទ្យា AI (Artificial Intelligence) ដោយសារ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​បង្កើត​នូវ​ភាសា​ខ្លួន​ឯង (code words) ដែល​មាន​តែ​ពួក​វា​ដែល​អាច​យល់​ពី​ភាសា​ទាំងនោះ។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

បច្ចេកវិទ្យា AI នោះ ​គឺ​មាន​សមត្ថភាព​អាច​បម្លែង​ពី​ភាសា​អង់គ្លេស​ទៅ​ជា​ភាសា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ និង​បំបែក​ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​លឿន។

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។