របៀប Factory Reset ទូរស័ព្ទ Alcatel ពេល​ជាប់​លេខ​កូដ

តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា hard reset?

2793
រូប​ទី​១ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​១ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

ជាទូទៅ អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន ឬ​ហៅ​ថា​ទូរស័ព្ទ​វៃឆ្លាត (Smartphone) ភាគច្រើន​តែងតែ​ដាក់​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​ដើម្បី​ការពារ​មិន​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់​លួច​បើក​មើល​រូបភាព ទិន្នន័យ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​បាន​ឡើយ។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

ដោយសារ​តែ​ហេតុផល​ទាំងអស់​នេះ​ហើយ បាន​ជា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មួយ​ចំនួន​បាន​បង្កើន​ការ​ដាក់​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​ឲ្យ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទាយ ដើម្បី​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួក​គាត់​មាន​សុវត្ថិភាព។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ មាន​អ្នក​ខ្លះ​បាន​ភ្លេច​លេខ​សម្ងាត់​ដើម្បី​បើក​ទូរស័ព្ទ​របស់​ខ្លួន ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ចង់​លុប​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ចោល​ទាំងអស់ ព្រោះ​គិត​ថា​វា​មិន​មាន​សារសំខាន់​តទៅទៀត។

តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា hard reset?

Tech Khmer សូម​លើក​យក​វិធី​មួយ​ក្នុង​ការ​លុប​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​បង្ហាញ គឺ​វិធី Factory Reset ពេល​ដែល​អ្នក​មិន​មាន​លេខ​កូដ​សម្ងាត់​បើក​ទូរស័ព្ទ។

សូម​លោក​អ្នក​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ជំហាន​ទី​១៖ ចុច​ប៊ូតុង Power ដើម្បី​បិទ​ទូរស័ព្ទរបស់​លោក​អ្នក។

ជំហាន​ទី២៖ បន្ទាប់​ពី​ទូរស័ព្ទ​រលត់​ហើយ សូម​ចុច​ប៊ូតុង Volume Up ព្រម​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ប៊ូតុង Power រហូត​ដល់​ទូរស័ព្ទ​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ។

ជំហាន​ទី​៣៖ សូម​ជ្រើសរើស​ភាសា​អង់គ្លេស (English) ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង Volume Up Volume Down ដើម្បី​រំកិល​ទៅ​លើ ឬ​ទៅ​ក្រោម ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​រើស​យក​ភាសា​ផ្សេង​នៅ​លើ​កញ្ចក់​ទូរស័ព្ទ​បាន បើ​សិន​ជា​អ្នក​ចេះ (មើល​រូប​ទី​២ ខាង​ក្រោម) រួច​ហើយ​ចុច​ប៊ូតុង Power ដើម្បី​ជ្រើស​យក​ភាសា និង​បន្ត​ទៅ​ជំហាន​បន្ទាប់។

រូប​ទី​២ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​២ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

 

ជំហាន​ទី​៤៖ សូម​ជ្រើសរើស​យក​ពាក្យ wipe data/factory reset រួច​ចុច​ប៊ូតុង Power ដើម្បី​បន្ត​ទៅ​ជំហាន​បន្ទាប់ (មើល​រូប​ទី​៣ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៣ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​៣ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

 

ជំហាន​ទី​៥៖ សូម​ជ្រើសរើស​យក​ពាក្យ Yes – delete all user data រួច​ចុច​ប៊ូតុង Power ដើម្បី​បន្ត​ទៅ​ជំហាន​បន្ទាប់ (មើល​រូប​ទី​៤ ខាង​ក្រោម)។ បញ្ជាក់៖ ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​នេះ នឹង​ត្រូវ​លុប​ចោល​ទាំងអស់។

រូប​ទី​៤ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​៤ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

 

ជំហាន​ទី​៦៖ លោក​អ្នក​ត្រូវ​រង់ចាំ​មួយ​សន្ទុះ ព្រោះ​ទូរស័ព្ទ​កំពុង​ដំណើរការ​លុប​ទិន្នន័យ​ចេញ​ពី​ទូរស័ព្ទ (មើល​រូប​ទី​៥ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៥ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​៥ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

 

ជំហាន​ទី​៧៖ នៅ​ពេល​ទូរស័ព្ទ​ដំណើរការ​លុប​ទិន្នន័យ​ចប់ វា​នឹង​ចេញ​ផ្ទាំង​មួយ​ទៀត​បញ្ជាក់​ថា Data wipe complete នៅ​ខាង​ក្រោម។ ត្រង់​ចំណុច​នេះ សូម​ជ្រើសរើស​យក reboot system now រួច​ចុច​ប៊ូតុង Power ដើម្បី​បន្ត​ជំហាន​បន្ទាប់ (មើល​រូប​ទី​៦ ខាង​ក្រោម)

រូប​ទី​៦ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​៦ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

 

ជំហាន​ទី​៨៖ បន្ទាប់​ពី​ទូរស័ព្ទ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ (មើល​រូប​ទី​៧ ខាង​ក្រោម) សូម​លោក​អ្នក​រង់ចាំ​រហូត​ទូរស័ព្ទ​ចេញ​ផ្ទាំង​ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​លើ​កញ្ចក់​ទូរស័ព្ទ​រហូត​ដល់​បញ្ចប់។

រូប​ទី​៧ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។
រូប​ទី​៧ របៀប​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល​ទាំងអស់​ពី​ទូរស័ព្ទ ឬ​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទ​ដូច​ទើប​ចេញ​ពី​រោងចក្រ (factory reset) សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ Alcatel Onetouch C9។

សូម​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​លុប​ទិន្នន័យ​ចេញ​ពី​ទូរស័ព្ទ!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។