អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

The five-year scholarship program supports the educational advancement of aspiring data and business journalists from Asia.

1859
Columbia Journalism School
Columbia Journalism School

Columbia University Graduate School of Journalism and Nikkei, Inc., parent company of the Financial Times, the publisher of the Nikkei, and the Nikkei Asian Review, announced today a new $100,000 scholarship for a student who is a resident in Asia.

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

The Columbia-Nikkei Scholarship will be awarded annually for the next five years to exemplary candidates who wish to specialize in data and business journalism. Each September, the school will announce whether it seeks scholarship applicants interested in business and data journalism.

About Nikkei

Nikkei Inc. is a trusted media brand in Asia, known for its quality journalism and capability in providing business news and information. Founded as a market news media in Japan in 1876, Nikkei has grown to be one of the largest media conglomerate with 37 foreign editorial bureaus and approx. 1300 journalists worldwide, with another global media brand, Financial Times, joining in our group in 2015. Nikkei has always been embracing digitization and technology to find a new way to deliver news and information as a reliable source of information to the global community.

About the Columbia Journalism School

For more than a century, the school has been preparing journalists in programs that stress academic rigor, ethics, journalistic inquiry and professional practice. Founded with a gift from Joseph Pulitzer, the school opened its doors in 1912 and offers Master of Science, Master of Arts, Master of Science in Data Journalism, a joint Master of Science degree in Computer Science and Journalism, and Doctor of Philosophy in Communications. It houses The Columbia Journalism Review, The Brown Institute for Media Innovation, The Tow Center for Digital Journalism, and The Dart Center for Journalism and Trauma.

The school also administers many of the leading journalism awards, including the Alfred I. DuPont-Columbia University Awards, the Maria Cabot Prizes, the John Chancellor Award, The John B. Oakes Award for Distinguished Environmental Journalism, Dart Awards for Excellence in Coverage of Trauma, Paul Tobenkin Memorial Award, and the Mike Berger Awards. www.journalism.columbia.edu (link is external)

Columbia Journalism School
Columbia Journalism School

Application Deadline

The application deadline for both programs is December 15, 2017.

Who Qualify for the Scholarship

Students who qualify for the scholarship and who apply for financial aid will be automatically considered for this and other scholarship opportunities. No separate application is required. For more information about the Columbia-Nikkei Scholarship, please contact Tarin Almanzar, director of financial aid and admissions, at (link sends e-mail) or at 212.851.0795.

More information here!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។