មហោស្រព​ជាតិ​ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១-៣​មីនា​ឆ្នាំ​២០១៨

ស្ទែម (STEM) ជា​មុខវិជ្ជា​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ដែល​រួម​មាន វិទ្យាសាស្ត្រ (Science) បច្ចេកវិទ្យា (Technology) វិស្វកម្ម (Engineering) និង​គណិតវិទ្យា (Mathematics)។

3795
មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។
មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។

មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia) នឹង​ប្រារព្ធ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក។ លោក​អ្នក​អាច​ចូលរួម​ទស្សនា​ដោយ​សេរី និង​មិន​គិត​ថ្លៃ​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៩​ព្រឹក​រហូត​ដល់​ម៉ោង ៧​យប់។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

សហការ​រៀបចំ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ នេះ​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា (MoEYS) និង​អង្គការ ស្ទែម កម្ពុជា (STEM Cambodia) និង​គាំទ្រ​ដោយ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ស្ថានទូត​អង់គ្លេស ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន​សេវា​ទូរស័ព្ទ​ស្មាត (Smart) ក្រុមហ៊ុន​កូកាកូឡា (CocaCola) និង​រួម​មាន​ក្រុមហ៊ុន និង​អង្គការ​ជាច្រើន​ទៀត។

តើ​ស្ទែម (STEM) ជា​អ្វី?

ស្ទែម (STEM) ជា​មុខវិជ្ជា​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ដែល​រួម​មាន វិទ្យាសាស្ត្រ (Science) បច្ចេកវិទ្យា (Technology) វិស្វកម្ម (Engineering) និង​គណិតវិទ្យា (Mathematics)

មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។
មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។

វិស័យ​ស្ទែម (STEM) នៅ​កម្ពុជា ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក៏​បាន​ខិតខំ​ជំរុញ និង​គាំទ្រ​វិស័យ​ស្ទែម (STEM) រួម​ទាំង​បាន​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​បញ្ចូល ស្ទែម (STEM) ទៅ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ​នេះ​ដែរ ក្នុង​គោល​បំណង​ពង្រឹង​ជំនាញ​នេះ​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា។

អ្នក​ចូលរួម​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ​ដែល​ធ្វើ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក អាច​ទស្សនា​ពិព័រណ៍​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា និង​វិស្វកម្ម​ជាច្រើន​ប្រភេទ។ លើស​ពី​នេះ អ្នក​ចូលរួម​ក៏​អាច​សាកល្បង​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា និង​ពិសោធ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដោយ​ផ្ទាល់ និង​ចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែង​ដណ្ដើម​ជយលាភី​ស្ទែម (STEM) ជាដើម។

ដើម្បី​ដឹង​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​វិស័យ ស្ទែម (STEM) សូម​លោក​អ្នក​នាង​ចូលរួម​ទស្សនា និង​ស្វែងយល់​នៅ​ក្នុង​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ​នៅ​ឯ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ទាំងអស់​គ្នា។ ជួប​គ្នា​នៅ​ទីនោះ!

មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។
មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​ខ្ញុំ ស្ទែម​ដើម្បី​អនាគត​កម្ពុជា» (STEM For My Future, STEM For Cambodia)។

 

ការធ្វើតេស្ត robot នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិអូឡាំពិក។
ការធ្វើតេស្ត robot នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិអូឡាំពិក។

អ្នក​ចូលរួម​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម៖

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

 

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។
អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​មហោស្រព​ជាតិ​លើក​ទី​៤ ស្ដីពី​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​វិស្វកម្ម។

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។