ចំណុច​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​លើ​អ៊ីនធឺណិត? (វគ្គ​៣)

នៅ​ក្នុង​គោលការណ៍​ទី​៣ នេះ​បែងចែក​ជា​ពីរ​ចំណុច​សំខាន់ គឺ​ចំណុច​ត្រូវ​ធ្វើ និង​ចំណុច​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ ទាក់ទង​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត។

2086
ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។
ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។

នេះ​ជា​គោលការណ៍​ទី​៣ ស្ដីពី «ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ» នៃ​សៀវភៅ «ណែនាំ​ស្ដីពី​ក្រម​សីលធម៌​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត» ដែល​ចងក្រង​ដោយ​សមាគម​បណ្ដាញ​យុវជន​កម្ពុជា (CYN)។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

កន្លង​ទៅ Tech Khmer បាន​ផ្សាយ​រួច​មក​ហើយ​នូវ​គោលការណ៍​ទី​១ និយាយ​អំពី «ការ​យល់​ដឹង​ពី​សុភនិច្ឆ័យ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត» និង​គោលការណ៍​ទី​២ និយាយ​អំពី «ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ និង​ការ​គិត​ពី​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត»។

នៅ​ក្នុង​គោលការណ៍​ទី​៣ នៃ​សៀវភៅ​ខាង​លើ​នេះ​បែងចែក​ជា​ពីរ​ចំណុច​សំខាន់ គឺ​ចំណុច​ត្រូវ​ធ្វើ និង​ចំណុច​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ ទាក់ទង​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត ដែល​អាច​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ជៀស​ផុត​ពី​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នឹង​ផលវិបាក​ផ្នែក​សីលធម៌ និង​ផ្លូវ​ច្បាប់ នៅ​ពេល​ចែក​រំលែក​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។

ដូច្នេះ Tech Khmer សូម​ដកស្រង់​ចំណុច​ត្រូវ​ធ្វើ នៃ​គោលការណ៍ “ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ” មក​បង្ហាញ​មុន ហើយ​នឹង​លើក​យក​ចំណុច​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ​មក​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​បន្ទាប់​ទៀត។

គោលការណ៍​ទី​៣ ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ (ចំណុច​ត្រូវ​ធ្វើ)

  1. ត្រូវ​ផ្ញើ ដាក់​ផ្សាយ និង​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ប្រកប​ដោយ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ។
  2. ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ថ្លៃថ្នូរ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត។ អ្នក​ត្រូវ​គិត​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ពាក្យពេចន៍​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​តាម​អ៊ីនធឺណិត។ អ្នក​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា៖ “តើ​អ្នក​នឹង​ប្រើប្រាស់​ពាក្យពេចន៍​បែប​នេះ​ឬ​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រាស្រ័យ​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ដោយ​ផ្ទាល់? តើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បែប​នេះ​ចំពោះ​អ្នក​ឬ​ទេ? តើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​ឪពុក​ម្ដាយ ឬ​កូន​ចៅ​របស់​អ្នក​ឮ ឬ​យក​ភាសា​បែប​នេះ​ទៅ​ប្រើប្រាស់​បន្ត​ឬ​ទេ?” បើ​អ្នក​ឆ្លើយ​ថា “ទេ” ចំពោះ​សំណួរ​ទាំងនេះ ចូរ​កុំ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បែប​នេះ។
  3. ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន ឬ​ប្រភព​ច្បាស់លាស់ និង​ត្រឹមត្រូវ ដូចជា​ព័ត៌មាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​ស្ថាប័ន ឬ​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ ឬ​ព័ត៌មាន​ដូច​គ្នា​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា។
  4. ត្រូវ​បញ្ចេញ​យោបល់ ឬ​រិះគន់​បែប​ស្ថាបនា មាន​ន័យ​ថា លើក​យក​បញ្ហា ឬ​ចំណុច​អវិជ្ជមាន​នៃ​អ្វី​មួយ​មក​បង្ហាញ និង​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ដំណោះស្រាយ។
  5. ត្រូវ​បិទ​បាំង​មុខ​កេរ​ខ្មាស ឬ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​បុគ្គល ឬ​ជន​រងគ្រោះ​នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ផ្សាយ​រូបថត ឬ​វីដេអូ​របស់​គេ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ពីព្រោះ​រូបភាព និង​អត្តសញ្ញាណ​ខ្លះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​បុគ្គល​នោះ ឬ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ពួក​គេ ឬ​សុខុមាលភាព​សាធារណៈ។
  6. ត្រូវ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ព័ត៌មាន ឬ​សារ មុន​ពេល​ដាក់​ផ្សាយ ឬ​ចែក​រំលែក​បន្ត ពីព្រោះ​សារ​ដែល​មាន​កំហុស នឹង​បង្ក​បញ្ហា​ដល់​ខ្លួន​អ្នក និង/ឬ​អ្នក​ដទៃ។
  7. ត្រូវ​បញ្ជាក់​ពី​ស្នាដៃ ឬ​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ដើម សារ រូបថត ឬ​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​យក​មក​ប្រើប្រាស់ ផ្សព្វផ្សាយ ឬ​ចែក​រំលែក​បន្ត។
  8. ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្ញើ ដាក់​ផ្សាយ​រូបថត ឬ​វីដេអូ ដោយ​អ្នក​ត្រូវ​គិត​ពី​ខ្លឹមសារ​របស់​រូបថត និង​វីដេអូ​ទាំងនោះ​ក៏ដូចជា​ផលវិបាក​ដែល​ខ្លួន​អ្នក និង​អ្នក​ដទៃ​នឹង​ទទួល​រង​ដោយសារ​វា ពីព្រោះ​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​វា​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត វា​នឹង​នៅ​ទីនោះ​រហូត ហើយ​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់​អាច​ថត​វា​ទុក និង​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ត​ទៅ​ទៀត។ អ្នក​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា៖ “ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​រូប​គេ​វិញ តើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​គេ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​នោះ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ឬ​ទេ? តើ​វា​ជា​រូបថត ឬ​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​ឪពុក​ម្ដាយ ឬ​កូន​ចៅ​របស់​អ្នក​ឃើញ​ឬ​ទេ? តើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​ចៅហ្វាយ និយោជក ឬ​និយោជក​នា​ពេល​អនាគត​របស់​អ្នក​ឃើញ​វា​ឬ​ទេ?”
  9. ត្រូវ​យោគយល់ និង​អធ្យាស្រ័យ​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ពេល​ផ្ដល់​មតិ ឬ​ពិភាក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត។
  10. ត្រូវ​គោរព​សិទ្ធិ​កុមារ និង​ស្ត្រី ដោយ​មិន​ដាក់​ផ្សាយ ឬ​ចែក​រំលែក​បន្ត​នូវ​រូបភាព វីដេអូ ខ្សែអាត់​សំឡេង ឬ​អត្ថបទ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ឯកជនភាព គុណ​តម្លៃ និង​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​កុមារ និង​ស្ត្រី។

នៅ​ពេល​បន្ទាប់​ទៀត Tech Khmer នឹង​ដកស្រង់​ចំណុច​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ នៃ​គោលការណ៍​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្លឹមសារ​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត​មក​បង្ហាញ​ទៀត។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​យល់​ដឹង​បន្ថែម សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ ដើម្បី​ទាញ​យក​សៀវភៅ​នេះ​ទាំងមូល​ជា​ទម្រង់ PDF។

សូម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​អ្នក​ផង។ សូម​អរគុណ…!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

ជុំ រ៉ាស៊ី
លោក ជុំ រ៉ាស៊ី គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា។ គាត់​ចូលចិត្ត​បច្ចេកវិទ្យា ដូច្នេះ​គាត់​សិក្សា​ពី​វា និង​ចែក​រំលែក​គ្រប់​យ៉ាង​ពី​វា​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ទូទៅ។ គាត់​សង្ឃឹម​ថា​ការ​ចែក​រំលែក​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ដើមទុន​ចំណេះដឹង​សម្រាប់​សិស្ស​ដែល​ចង់​ចាប់​យក​ជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា និង​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បន្ថែម​របស់​និស្សិត​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា ព្រម​ទាំង​ជា​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ដល់​មនុស្ស​សាមញ្ញ​ផង​ដែរ។ ម្នាក់​បន្តិច នោះ​នឹង​បាន​ច្រើន!